Johann Liss Giclée Kunstdrucke

c.1595-c.1629/30

deutscher Barockmaler

1 Johann Liss Kunstwerke

Tod der Kleopatra, c.1624/25 von Johann Liss | Leinwand Kunstdruck

Tod der Kleopatra c.1624/25

Giclée Leinwand Kunstdruck
$66.46
SKU: 2533-LIJ
Johann Liss
Originalmaß:97.5 x 85.5 cm
Alte Pinakothek, Munich, Germany

Top